Hľadaj cesty a oblasti:Podporujú nás:

Redakčný systém Publikátor
Publikátor.sk

K-System
K-System

Hortech
Hortech

FF Systembau
FF Systembau

SAPA profily
SAPA profily

Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj

Sport-Outdoor.sk
Sport-Outdoor.sk

Hudy sport
Hudy sport

CREDIT ACCOUTING
CREDIT ACCOUTING

Z našej závislosti na nezávislosti nám pomáha:
MUDr. Ján Konôpka, s.r.o.
Psychiatria - liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria.
Kontaktné údaje
SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:
045 / 672 27 82
E-mail:
jan.konopka@azet.sk

PDF

Projekt odistenia skál oblasti Skalka pri Kremnici

Popis:
Okolie Kremnice a skalky poskytuje vhodné možnosti na zimné lezenie drytooling. Oblasť tvorí viac sektorov skál na ktorých sa doteraz liezlo v rámci možností bývalého odistenia, to znamená liezlo s vrchným lanom ukotvením o strom atď. Tak sme sa rozhodli túto oblasť odistiť pomocou pevných istiacich bodov

Projekt-odistenia-skal-oblasti-Skalka-pri-Kremnici #4

Popis oblasti:
Oblasť Skalka sa nachádza v Kremnickom pohorí asi tak 10 km od Kremnice.
Je to rekreačná oblasť kde sú sústredené zimné športy .lyžiarsky areál ako aj bežkársky, a novovybudované Relax centrum (bazén, sauna atď.) v nadmorskej výške okolo 1200 n.m.

Skalné oblasti:
Skaly sa nachádzajú vo viacerých sektoroch.

Popis:
Okolie Kremnice a skalky poskytuje vhodné možnosti na zimné lezenie drytooling. Oblasť tvorí viac sektorov skál na ktorých sa doteraz liezlo v rámci možností bývalého odistenia , to znamená liezlo s vrchným lanom ukotvením o strom atď. Tak sme sa rozhodli túto oblasť odistiť pomocou pevných istiacich bodov

Popis oblasti:
Oblasť Skalka sa nachádza v Kremnickom pohorí asi tak 10 km od Kremnice.
Je to rekreačná oblasť kde sú sústredené zimné športy .lyžiarsky areál ako aj bežkársky, a novovybudované Relax centrum(bazén ,sauna atď.) v nadmorskej výške okolo 1200 n/ m.

Skalné oblasti:
Skaly sa nachádzajú vo viacerých sektoroch.

Projekt-odistenia-skal-oblasti-Skalka-pri-Kremnici #2

1. Skaly medzi zjazdovkami:
asi tak 10 min od parkoviska pri zjazdovke je roztrúsených pár blokov skál, ktoré sú orientované na sever. Priemerne sú vysoké 15 až 20 metrov väčšinou sú previsnuté. Existuje preistený zatiaľ jeden blok to jest asi 5 ľahších ciest. Je tu možnosť odistenia aj 15-20 nových ciest s obtiažnosťou M5-M9 so zaujímavou štruktúrou skaly (veľké množstvo dierok) vhodné pre začiatočníkov.

2. Skaly na hrebeni:
asi tak 15-20 minut od parkoviska sa nachádza 200m pás skál ktorých výška je až do 80m, a pár v zime vytečených ľadopádov. Tato oblasť je využíva na na nácvik pre horskú službu, ale tak sto sa tam chodí s vrchným lanom zaliezť si. Cesty sú hlavne vhodné na nácvik do viacdĺžkových ciest, (príprava na hory). Skaly sú prevažne kolmé a nachádza sa tu množstvo línií ktoré čakajú na ich preistenie, možnosť až do 40 ciest, ktoré môžu byť na viac lanových dĺžok.

Projekt-odistenia-skal-oblasti-Skalka-pri-Kremnici #1

3. Kormendyho jaskyňa:
nachádza sa asi 25 min od mesta Kremnica. Je to umelo vytvorená jaskyňa, ktorá bola vyhĺbená v roku1870 pri stavbe železnice, jej výška je 8 metrov a hĺbka asi 18 m. Pred pár rokmi bola tréningovou oblasťou pre žiarsky horolezecký klub, ale postupom času tam ostali len istenia v strope ktoré sa teraz zrejme dajú po preverení, ďalej využiť.
Tato oblasť poskytuje možnosti na preistenie ťažkých ciest. možnosť: 4-5 ciest v obtiažnosti M8-M9 o dĺžke 12-15 metrov a troch ciest ktoré budú ťahané cez celý strop možnosť M10-M12 o dĺžke do 35 metrov

Skalný materiál:
Oblasť je tvorená z pyroxenocko-amfibolických andezitov, to v praxi znamená že je to nie vhodný materiál na letné lezenie (drolivý a lámavý)ale keď teplota klesne pod nulu, tak je ideálny na lezenie s cepínmi, ma svoju štruktúru na ktorej cepín super drží.
Ďalšou vlastnosťou je veľká členitosť, jeho povrch tvoria tisíce dierok a tak vytvára ideálne podmienky na zimné lezenie a drytooling.

Ochrana prírody:
S dôvodu že sa púšťame do celkom nových skalných oblastí, by sme sa chceli prvom rade otočiť na James a jeho komisiu aby preverila v akom stave sa nachádzajú spomínané oblasti a podala prvom rade stanovisko k preisteniu skalnej oblasti.

Projekt-odistenia-skal-oblasti-Skalka-pri-Kremnici #3

Samotné odistenie oblasti:
Keď že sa jedna o preistenie veľkého počtu ciest, tak by sme to rozvrhli na viac etáp,možno tak 3-4 roky, kde by sme každý rok odistili jednu s oblastí.
Robili by sme to v spolupráci so správcom (koordinátorom pre odisťovanie ) poprosil by som na neho kontakt .S technického hľadiska budeme potrebovať poradiť ohľadom voľby nitov a ich druhu. Na odisťovanie budeme už vopred nájdená paria miestnych lezcov z okolia, a z Žiarskeho horolezeckého oddielu. Celý projekt by si zobrali na starosť p. Rajčan a p. Hogh. Pri ťažkých cestách v Kormendyho jaskyni by sme spolupracovali s p. Švingalom.

Materiál na odisťovanie:
Od SHS JAMES by sme potrebovali dotáciu istiacim materiálom jednalo by sa pri každej etape preisťovania o asi 120-150 nitov plus zlaňáky. Kedže sa jedná o zimné lezenie, tak by sme chceli istiace body rozmiesniť radšej na hustejšie skalné oblasti sú vystavené nepriazni počasiu,vode a skaly sú otočené na sever v relatívne vysokej nadmorskej výške, je tam podla možnosti treba použiť nerezový materiál nitov.
Tak isto sa chceme informovať, v Kormendyho jaskyni v strope kde je skala nie úplne tvrdá,treba použiť zrejme vhodný typ nitov.
Veľkú časť by sme potrebovali expedičných nitov to jest hmoždinkových s dôvodu previsnutosti skál.

Čas odisťovania:
Začali by sme už teraz v zime v decembri, podľa doručeného materiálu, kde by sme mohli preisťovať previsnuté línie, ideálny čas keď aj skala bude zamrznutá.
V lete by sme odisťovali kolmé steny na hrebeni borhákmi.
Na konci prác,by sme pokreslili schémy a urobili sprievodcu k danej oblasti a tak to aj sprístupnili lezcom.

Projekt-odistenia-skal-oblasti-Skalka-pri-Kremnici #5

Zhrnutie:
V oblasti Skalka a Kormedyho jaskyňa vidíme veľkú perspektívu do budúcnosti, že sa stane na Slovensku centrom zimného lezenia, drytoolingu. Popri tom sa to nachádza v nádhernej prírode kremnických vrchov, a možnosťou iných športov ako sú nekonečné bežkárske trate ,lyžiarske zjazdovky a novo vybudované relax centrum.