Hľadaj cesty a oblasti:Podporujú nás:

Redakčný systém Publikátor
Publikátor.sk

K-System
K-System

Hortech
Hortech

FF Systembau
FF Systembau

SAPA profily
SAPA profily

Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj

Sport-Outdoor.sk
Sport-Outdoor.sk

Hudy sport
Hudy sport

CREDIT ACCOUTING
CREDIT ACCOUTING

Z našej závislosti na nezávislosti nám pomáha:
MUDr. Ján Konôpka, s.r.o.
Psychiatria - liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria.
Kontaktné údaje
SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:
045 / 672 27 82
E-mail:
jan.konopka@azet.sk

PDF

Členské na rok 2013 a Bouldrovka

Clenske-na-rok-2013-a-Bouldrovka #1

Členské pre klub + SHS James

Tento rok sa menila výška členského tak pre náš klub, pre JAMES zostáva rovnaká. Dôvodom navýšenia je plánované zvýšenie nájomného za bouldrovku. Pred úhradou si preto prosím pozorne prečítajte, koľko je členské pre rok 2013.
Členské prosíme uhradiť najneskôr do 13.2.2013 na náš účet s týmito údajmi pre identifikáciu člena:

Číslo účtu: 1128015951/0200 (VÚB)
Variabilný symbol: Číslo Preukazu
Účel platby/Poznámka: Meno a Priezvisko

Členské pre rok 2013 pre existujúcich členov je 20 Euro (Jamesu) + 20 Euro (náš poplatok) = 40 Euro. Táto suma platí pre členov nad 15 rokov. Nad 15 rokov

Členské pre už existujúcich členov

SkupinaJamesuNáš poplatokSpolu
Dospelí 20 € 20 € 40 €
Mládež do 15 r. 5 € 0 € 5 €

Nový záujemca o členstvo

Ak máte záujem o členstvo, kontaktujte prosím predsedu oddielu.
Nový záujemca pripláca k členskému ešte aj registračný poplatok vo výške 5 €.
Príklad pre dospelého nového záujemcu o členstvo:
20 € (Jamesu) + 20 € (náš poplatok) + 5 € (registračný poplatok) = 45 €.

 

Pre nových členov platia od nového roku nové pravidlá:

  • 1. rok má nový užívateľ status čakateľ,
  • počas tohto roka musí absolvovať metodický kurz - ten by sa mal konať niekedy na jar 2013 na Kalamárke (pribl. termín apríl, ešte sa upresní),
  • pomoc na Detskom tábore na Kalamárke ( máj 2013 ) + pomoc pri pretekoch Memoriál E. Trubača ( máj 2013 ),
  • status člena získa až po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok - jeseň 2013 teória a prax,
  • v prípade zakúpenie permanentky na buldrovku zúčastňovať sa na upratovaní.

 

Bouldrovka

Pre vstup na našu bouldrovku máte 3 možnosti:

  1. ako člen nášho klubu, máte už celoročný vstup na bouldrovku v členskom,
  2. ako nečlen si môžete zakúpiť permanentku u predsedu klubu,
  3. alebo uhradiť do pokladničky jednorázový vstup 2 eurá, pričom je potrebn0 požiadať člena klubu aby vám robil sprievod a prevzal na seba zodpovednosť za vás.

 

Permanentka je určená pre členov klubu a iných pravidelných návštevníkov bouldrovky. Tomu na koho meno je vystavená, umožňuje vstup na bouldrovku po dobu jedného roka, na ktorý bola vystavená.
Jej cena permanentiek je nasledovná:

 

Pre člen James ZH

do 30.06.2013

na šk. rok 2013/2014

Všetci členovia nášho klubu 0 € 0 €
Nečlen nášho klubu s preukazom SHS Jamesdo 30.06.2013na šk. rok 2013/2014
Bez rozdielu veku

18 €

30 €
Pre nečlenovdo 30.06.2013na šk. rok 2013/2014
Bez rozdielu veku 24 € 40 €

 

Pre viac informácii o bouldrovke a jej permanentkovom systéme si prečítajte článok o permanentke na bouldrovku.