error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(article-updt): Incorrect datetime value: '0001-00-00 00:00:00' for column 'article_date_deactivate' at row 1 Horolezecký klub James Žiar nad Hronom - Zápisnica zo schôdze z 28.11.2014

Hľadaj cesty a oblasti:Podporujú nás:

Redakčný systém Publikátor
Publikátor.sk

K-System
K-System

Hortech
Hortech

FF Systembau
FF Systembau

SAPA profily
SAPA profily

Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj

Sport-Outdoor.sk
Sport-Outdoor.sk

Hudy sport
Hudy sport

CREDIT ACCOUTING
CREDIT ACCOUTING

Z našej závislosti na nezávislosti nám pomáha:
MUDr. Ján Konôpka, s.r.o.
Psychiatria - liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria.
Kontaktné údaje
SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:
045 / 672 27 82
E-mail:
jan.konopka@azet.sk

PDF

Zápisnica zo schôdze z 28.11.2014

ZÁPISNICA Z VÝROČNEJ ČLENSKEJ SCHÔDZE HK JAMES ZH

Dátum: 28. 11. 2014

Prítomní: viz. príloha

 • Otvorenie

 • Finančná správa – K. Drienková, P. Španko.

 

 • Zhodnotenie sezóny 2014. V uplynulom roku sme v HK JAMES ZH zorganizovali nasledovné úspešné akcie:

 

 • Otvorenie sezóny na Kalamárke
 • Detský tábor
 • Memoriál Emila Trubača
 • Letné lezenie vo Vysokých Tatrách
 • Účasť na pretekoch SL pohára v lezení detí a mládeže: K. Konôpková, T. Kopča, D. Bača a P. Matejíček – výsledky budú zverejnené na stránke po poslednom kole v Modre ( 13.12.2014 )

 

V decembri sú naplánované:

 • Mikulášsky pretek
 • Zimná chata na Skalke (uzatvorenie sezóny)

 

 • Voľba predsedu / prezidenta  a výkonného výboru. Prítomní členovia sa jednohlasne zhodli na nasledovnom:

 

Predseda: Patrik Španko

 

Výkonný výbor: Katarína Drienková (pokladníčka), Ivan Hrmo, Ján Grolmus, Peter Bača (tréning detí), Patrik Španko (tréning mládeže)

 

 • Financovanie + členské na rok 2015. Z dôvodu dobrého finančného hospodárenia nie je potrebné zvyšovať členské na nasledujúci rok. Bol prijatý návrh K. Drienkovej a P. Nešpora, zaviesť iba symbolické členské.

Výsledné členské pre dospelých: 20,- € do JAMES-u + 5,- € do HK ZH = 25,- €

Výsledné členské pre mládež od 16 do 18 rokov (ročník nar. 1996 až 1998) 10,- € +

5,- € do HK ZH = 15 , - €

-mládež do 15 rokov vrátane (roč. nar. 1999 a neskôr), ženy 55 ročné a staršie (roč. nar. 1959 a skôr) a muži  60 roční a starší (roč. nar. 1954 a skôr) majú členské 5,- +5, - € do HK ZH = 10, - €

Peniaze do MŠK budú odvedené spoločne. Financie, ktoré budú do oddielu plynúť z MŠK, investujeme do tréningovej, metodickej a pretekárskej činnosti detí a mládeže.

Budúci rok sa opäť pokúsime získať maximum finančných prostriedkov formou 2 % z dane. Členovia HK JAMES ZH sa zhodli na potrebe propagovať túto akciu na stránke oddielu, ako aj na Facebooku. Peter Nešpor sa zaviazal zobrať si propagáciu na starosť, rodičov detí z oddielu osloví Peter Bača.O registráciu na daňovom úrade sa postará Katarína Drienková.

 

 • Akcie HK JAMES ZH na rok 2015.

NÁZOV AKCIE

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Memoriál Emila Trubača

Patrik Španko

Zahraničná akcia

Ivan Hrmo

Letné Tatry

Peter Nešpor, Peter Vincent

Posledný zlaňák

Ján Grolmus

Zimná Skalka

Juraj Ziman

Akcia pri príležitosti 20. výročia klubu

Patrik Španko

 

Aktivita pri organizácii týchto, ako aj iných akcií, je vítaná!!!

 

Akcie budú spolufinancované z klubových peňazí do výšky 50 %. „Dvadsaťročnica“ bude hradená na 100 %.

 

 

 • Iné.

Bol schválený príspevok 100,- € pre trénerov klubu.

Členovia sa zhodli, že v roku 2015 bude potrebné urobiť inventarizáciu lezeckého materiálu vo vlastníctve klubu a jej následné zverejnenie na stránke.

Noví členovia klubu musí urobiť skúšky pred ostatnými členmi klubu.

Do konca kalendárneho roka investujeme cca 1000,- € do nákupu nových chytov a špeciálneho vysávača na bouldrovku.

 

 

Zapísala: Katarína Fialeková

Schválil: Peter Kúšik

V Žiari nad Hronom, 28. 11. 2014

Výsledky Slov. pohára mládeže a detí rok 2014

22.3.2014 Banská Bystrica:

Kategória U14 chlapci – Timo Kopča 4.miesto

Kategória U16 dievčatá – Katka Konôpková – 4. miesto

Kategória U16 chlapci – Peťo Matejíček – 2. miesto

 

12.4.2014 – Košice – T2 stena

Kategória U14 chlapci – Dano Bača – 2. miesto

- Timo Kopča – 6. miesto

Kategória U16 dievčatá – Katka Konôpková – 5. miesto

Kategória U16 chlapci – Peťo Matejíček – 4. miesto

 

17.5.2014 – Košice – Rozlomity

Kategória U14 chlapci – Dano Bača – 2. miesto

- Timo Kopča – 4. miesto

Kategória U16 chlapci – Peťo Matejíček – 4. miesto

 

02.08.2014 - Majstrovstvá SR – Bratislava – K2 stena

Kategória U16 chlapci – Peťo Matejíček – 4. miesto

 

04.10.2014 – Zlaté Moravce

Kategória U16 chlapci – Peťo Matejíček – 1. miesto

13.12.2014  - Modra

Kategória U16 chlapci – Peťo Matejíček – 2. miesto