error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(intro_curin1): error(article-updt): Incorrect datetime value: '0001-00-00 00:00:00' for column 'article_date_deactivate' at row 1 Horolezecký klub James Žiar nad Hronom - 2 percentá z dane 2015

Hľadaj cesty a oblasti:Podporujú nás:

Redakčný systém Publikátor
Publikátor.sk

K-System
K-System

Hortech
Hortech

FF Systembau
FF Systembau

SAPA profily
SAPA profily

Banskobystrický samosprávny kraj
Banskobystrický samosprávny kraj

Sport-Outdoor.sk
Sport-Outdoor.sk

Hudy sport
Hudy sport

CREDIT ACCOUTING
CREDIT ACCOUTING

Z našej závislosti na nezávislosti nám pomáha:
MUDr. Ján Konôpka, s.r.o.
Psychiatria - liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria.
Kontaktné údaje
SNP 94, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón:
045 / 672 27 82
E-mail:
jan.konopka@azet.sk

PDF

2 percentá z dane 2015

Aj tento rok je možné prispieť na činnosť nášmu HK James Žiar nad Hronom prostredníctvom  2 % z daní a tým podporiť výchovu a činnosť detského lezeckého krúžku Žiarske kamzíky, ako aj lezecké  aktivity a udržiavanie okolitých lezeckých oblastí. V mene výboru HK James Žiar nad Hronom Vás žiadame o príspevok 2% z daní v prospech nášho klubu. O tento príspevok požiadajte aj svojich príbuzných, priateľov, známych, spolupracovníkov a ďalších sympatizantov tohto  horolezeckého športu.

Všetkým prispievateľom vopred ďakujeme.

Za HK James ZH

Peter Bača a Peter Nešpor

Tlačivá na poukázanie 2% daní si môžete vyzdvihnúť na bouldrovke.  Tlačivo a postup ako postupovať je aj v prílohe doručeného e- mailu.

 

V prípade nejasností ma kontaktujte – P. Nešpor 0918 601 620 nespor@remeslo.com

Postup:

2%z dane postup pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
  4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
  5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech HK JAMES Žiar nad Hronom. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Tlačivá na stiahnutie:

  1. Vyhlásenie
  2. Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Poučenie

Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.

Do kolónky ROK sa píše 2014

Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Tlačivá na stiahnutie:

Poznámky: 
Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2016 do 12/2016. Prispievanie do systému HK JAMES Žiar nad hronom cez 2% z dane neumožňuje identifikovať od koho konkrétneho sme 2% z dane obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov. Preto výšku príspevku oznámte: predseda HK James – Paťo Španko resp. Peter Bača, Peter Nešpor. Alebo vyplnené tlačivo odovzdajte P. Bača, P. Nešpor, ktorí tieto tlačivá odnesú na daňový úrad.